1258828745

Vi ser att barnen håller sig friskare på förskolan eftersom vi vistas ute stor del av dagen och dessutom sover ute i vagnar.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Logga in