Ljungby förskola är en ekonomisk förening och har tidigare drivits av en förening bestående av föräldrar. Efter ombildningen i april 2017 är nu Ljungby förskola ett personalkooperativ och drivs av personalen och är inget vinstdrivande företag.  Vi strävar efter att få en bra gemenskap med föräldrarna där de har stort inflytande och känner att de har stor möjlighet att påverka.

Kommunen har full insyn i verksamheten och det ställs samma kvalitetskrav på ett personalkooperativ som på de kommunala förskolorna. Förskolan har en styrelse som består av fyra av förskolans pedagoger och en kassör som har varit med sen förskolans start. Styrelsen är det beslutande organet och det är styrelsen som är arbetsgivaren.

Förskolan ligger nära skog och härliga naturområden där vi vistas ofta.

Avdelningarna

Verksamheten är uppdelad på tre avdelningar – Ljungen, Rönnen och Tallen. Ljungen, för barn 1-3 år, finns på nedre våningen. Rönnen för barn 4 år Tallen för barn 5-6 år. Rönnen och Tallen är förlagda på övervåningen.

För oss är det viktigt att se barnets förskoletid som en helhet. Vi upplever det därför som en stor fördel att ha tre avdelningar som kompletterar varandra.

Pedagogiken

I vårt systematiska kvalitetsarbete arbetar vi efter ett pedagogiskt årshjul där Läroplanen för förskolan ligger som grund.  När vi arbetar med ett område i det pedagogiska årshjulet ligger det extra fokus på det och de målen i förskolans läroplan. I varje område gör vi djupdykningar kring det som intresserar barnen kopplat till våra mål. Vi använder oss bla av skapandeaktiviteter, experiment, sång- musik och drama för att förstärka och utmana barnen i deras lärande. Ett arbete som systematiskt dokumenteras, följs upp och utvärderas.

Arbetet på vår förskola fokuserar på att med tydliga och fasta rutiner skapa en trygg och stimulerande miljö där varje barn kan utvecklas och växa. Vi är väl  förankrade i förskolans läroplan och genom att lyssna in barnen och se till gruppens behov är verksamheten levande och varierande. Värdegrundsfrågor arbetar vi aktivt med, hur vi ska vara mot varandra, stärka barnen i sig själva och med barnens bästa i fokus.

Vill ni läsa förskolans läroplan hittar ni den här:

https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65d5aa/1553968116077/pdf4001.pdf

 

107106

123

Vågen 130Vågen 155

 

 

Logga in